Személyes adatok védelme

Az érintett személyes adatainak megszerzése során nyújtott információk az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban „GDPR”) és a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 18/2018 sz. törvény (továbbiakban „adatvédelmi törvény”) szerint, és az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a GDPR és az adatvédelmi törvény szerint.

 

I. Bevezető rendelkezések

 1. Az eshop.rustique.sk és www.rustique.sk internetes áruház üzemeltetője a RUSTIQUE, a.s. cég, amely az adatvédelmi törvény értelmében az érintettek személyes adatainak adatkezelője.
 2. Az adatkezelő azonosítása és elérhetőségei:
  cégnév: RUSTIQUE, a.s.székhely: Hviezdoslavova 67, 929 01 Dunajská Streda
  Cg.sz: 36 828 700
  bejegyezve: Nagyszombati (Trnava) Járásbíróság Cégjegyzéke, Szakasz: Sa, Betét sz.: 10498/T
  tel. szám: +421 911 311 967
  e-mail: info@rustique.sk
 3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adatai, amennyiben kijelölték: adatvédelmi tisztviselő nincs kijelölve.
 4. Az adatkezelő az ügyfelek – vásárlók, mint érintettek azon személyes adatait kezeli, amelyeket számára ezek az ügyfelek – vásárlók rendelkezésére bocsátottak, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az ügyfelek – vásárlók megrendeléseinek teljesítése alapján szerzett meg, vagy amelyeket az ügyfelek internetes áruházban való regisztrálása során szerzett meg, vagy amelyeket a hírlevelek küldése céljaira szerzett meg. A személyes adatoknak, amelyeket a vásárló az adatkezelőnek a regisztrációs űrlap, az adatkezelő hírlevelére való feliratkozás, a kapcsolattartó űrlap segítségével vagy a közvetlen megrendelés során ad meg valósaknak kell lenniük és a változásuk esetén a vásárló köteles a változásukról haladéktalanul tájékoztatni az adatkezelőt is.
 5. Az adatkezelő azoknak a személyeknek a személyes adatait is kezeli, akik a weboldal segítségével az adatkezelőt személyes találkozóra kérték, mint érintettek, akik ezeket az adatokat az űrlap kitöltésénél a személyes találkozó időpontjának meghatározása céljából adták meg. A személyes adatoknak, amelyeket a feltételek jelen pontjában feltüntetett személyek az adatkezelő számára a vonatkozó űrlap segítségével adnak meg, valósaknak kell lenniük és a változásuk esetén ezek a személyek kötelesek a változásukról haladéktalanul tájékoztatni az adatkezelőt is.
 6. Az adatkezelő továbbá azoknak a személyeknek a személyes adatait is kezeli, akik az adatkezelő hírlevelére iratkoztak fel vagy az adatkezelő katalógusainak küldésére regisztráltak, és így érintett személyekké váltak, akik az adataikat a megfelelő űrlap kitöltése során adták meg. A személyes adatoknak, amelyeket a feltételek jelen pontjában feltüntetett személyek az adatkezelő számára a vonatkozó űrlap segítségével adnak meg, valósaknak kell lenniük és a változásuk esetén ezek a személyek kötelesek a változásukról haladéktalanul tájékoztatni az adatkezelőt is.

 


II. A weboldalak használatáról szóló tájékoztatás

 1. Az adatkezelő weboldala automatikusan bizonyos információkat gyűjt és azokat naplófájlokba menti. Ezek az információk az internet protokoll (IP) címét, a régiót vagy általános helyet tartalmazhatják, ahol a számítógép vagy az eszköz található, amelyről a látogató az internethez csatlakozik, a böngésző típusát, az operációs rendszert és további információkat a www.rustique.sk és eshop.rustique.sk oldal használatáról, beleértve a megjelenített oldalak előzményeit is. Ezeket az információkat az adatkezelő arra használja, hogy az oldalakat úgy alakíthassa ki, hogy azok a felhasználók igényeinek jobban megfeleljenek. A látogató IP címe is felhasználható, hogy az adatkezelő diagnosztizálhassa a szerverproblémákat és kezelhesse a weboldalakat, elemezhesse a trendeket, nyomon követhesse a látogatók mozgását és általános demográfiai információkat gyűjthessen, amelyek segítenek az adatkezelőnek beazonosítani a látogatói preferenciákat. Az adatkezelő a weboldalak használatához fűződő fenti információkat nem kapcsolja össze más információkkal és nem áll szándékában ezekkel az információkkal beazonosítani a látogatókat. A weboldalak használatáról szóló információk kezelése az adatkezelés elterjedt módja az interneten.
 2. Cookies. A www.rustique.sk és eshop.rustique.sk cookies fájlokat és web beaconst is használ. Ami a cookie fájlokról szóló információkat illeti, a látogató megtekintheti a cookie fájlok beállításait. A cookie fájlokat az adatkezelő mindig a weboldal látogatójának hozzájárulása alapján használja.

 


III. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

 1. A személyes adatok kezelésének célja, amelyekre a személyes adatokat szánták:
 • a rendelés feldolgozása, adóbizonylat kiállítása és a reklamációk vezetése az internetes áruházban;
 • a szerződés teljesítése, amelynek szerződő fele az érintett, vagy intézkedések megvalósítása a szerződés megkötése előtt az érintett kérelme alapján;
 • hírlevelek küldése a regisztrált ügyfelek számára;
 • közvetlen üzletszerzés – kapcsolatba lépés és tájékoztatás az adatkezelő termék- és szolgáltatás kínálatáról;
 • az ügyfél regisztrálása az internetes áruházban;
 • kapcsolatba lépés az adatkezelővel a kapcsolattartó űrlap segítségével;
 • az adatkezelő katalógusainak küldése;
 • a személyes találkozó időpontjának meghatározása;
   

 

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
 • a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen a szerződés teljesítéséhez, amelynek szerződő fele az érintett, vagy intézkedések megvalósításához a szerződés megkötése előtt az érintett kérelme alapján;
 • az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

IV. A személyes adatok kezelésének forrása és mértéke

 1. Az adatkezelő az ügyfelek – vásárlók, az internetes áruházba regisztráló ügyfelek és a hírlevélre feliratkozó ügyfelek személyes adatait az alábbi mértékben kezeli: felhasználónév, vezeték- és utónév, postai cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, jogi személy esetén cégnév, cégjegyzékszám, adószám, áfás adószám.
 2. Az adatkezelőnek nem áll szándékában a személyes adatokat harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.
 3. Azok az információk, amelyeket a vásárló a rendelési űrlap, a hírlevélre való feliratkozás űrlapja vagy a kapcsolattartási űrlap segítségével ad meg, kizárólag konkrét szolgáltatás nyújtásának céljaira szolgálnak és azok nem lesznek harmadik személyeknek továbbítva, sem egyéb kommersz módon felhasználva, kivéve az adatkezelővel a termékek értékesítési tevékenységében együttműködő szubjektumokat, akik elsősorban a fuvarozó és kézbesítő vállalatok, valamint az adatkezelő termékeinek szerelését végző szubjektumok, ill. a Brainsum, s.r.o. cég kivételével, amely az adatkezelő internetes áruházát kezeli.

 

V. A személyes adatok megőrzésének időtartama

 1. Az adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbi időtartamban őrzi meg:
 • az érintett és adatkezelő közötti szerződéses viszony fennállása alatt;
 • továbbá az adatkezelő és az érintett között fennálló szerződéses viszonyból következő jogok és kötelezettségek gyakorlásához és az ebből a szerződéses jogviszonyokból következő igények érvényesítéséhez szükséges időtartamban;
 • az adatkezelő internetes áruházában az érintett regisztrációjának időtartamáig;
 • az érintett hírlevél küldésének céljaira való regisztrációjának időtartamáig;
 • továbbá azon időtartamig, amilyet a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai a személyes adatok megőrzésére előírnak és megkövetelnek.

 

 1. A személyes adatok megőrzési időtartamának letelte után az adatkezelő a személyes adatokat törli.

 

VI. Az érintett jogai

 1. Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően különösen az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • joga van hozzáférést szerezni az adatkezelőtől az érintettet érintő adatokhoz; az érintettnek joga van az adatkezelőtől visszaigazolást kapni arról, hogy megvalósul-e az őt érintő személyes adatok kezelése;
 • joga van a személyes adatok helyesbítésére; az érintettnek joga van arra, hogy az adatkezelő fölösleges halogatás nélkül kijavítsa az érintettet érintő helytelen személyes adatokat; a személyes adatok kezelésének céljára figyelemmel az érintettnek joga van a hiányos személyes adatok kiegészítésére;
 • joga van a személyes adatok törlésére;
 • joga van az adatkezelés korlátozására;
 • joga van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen;
 • joga van az adathordozhatósághoz;
 • joga van a hozzájáruláshoz, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásához kötött és e hozzájárulás visszavonásához;
 • joga van eljárást kezdeményezni a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

 

 1. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása és a kezelésükhöz való hozzájárulás megadása önkéntes. Az adatkezelő továbbá tájékoztatja az ügyfelet - vásárlót, hogy az eladó adatkezelőként az adásvételi szerződés megkötésének folyamatában a vásárló személyes adatait érintettként való hozzájárulása nélkül kezeli, mivel a vásárló személyes adatainak kezelését az adatkezelő a vásárlóval való szerződést megelőző viszonyokon belül valósítja meg, és a vásárló személyes adatainak kezelése azon adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a vásárló az egyik szerződő félként lép fel.
 2. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy joga van bármikor visszavonni a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, mégpedig az adatkezelő székhelyére elküldött írásos levélben, vagy az adatkezelő e-mail címére küldött e-mail segítségével, miközben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintett adatainak visszavonás előtti kezelése jogszerűségét.
 3. Az adatkezelő az adatvédelmi törvény 30 §-ban meghatározott feltételek mellett korlátozhatja a személyes adatok védelmével összefüggő kötelességek és jogok mértékét, valamint a személyes adatok védelmének alapelveit is.
 4. Az érintettnek joga van arra, hogy rá ne terjedjen ki az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen, ideértve a profilalkotást is, alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené; ezt azonban nem érvényesíti, ha a döntés az érintett és adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ha a döntés egyedi előírás vagy a Szlovák Köztársaságra vonatkozó nemzetközi szerződés alapján valósul meg, és amelyekben egyúttal az érintett jogainak és jogos érdekeinek védelmét garantáló megfelelő intézkedések meg vannak határozva, vagy ha a döntés az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatizált individuális döntéshozatalra.

 

VII. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

Az internetes rendelési űrlap segítségével megvalósított rendelés elküldésével, az internetes áruház regisztrációs űrlapjának elküldéséve, ill. az adatkezelő hírlevelére való feliratkozásra szolgáló űrlap elküldésével megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel és azokat teljes mértékben elfogadja.

Ezekkel a feltételekkel az internetes űrlapon található hozzájárulás bejelölésével ért egyet. A hozzájárulás bejelölésével megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel és azokat teljes mértékben elfogadja.

Az adatkezelő jogosult ezeket a feltételeket módosítani. A személyes adatok védelmének új feltételeit az adatkezelő a saját internetes oldalain közzéteszi, egyúttal elküldi Önnek ezen feltételek új változatát az Ön e-mail címére, amelyet az adatkezelőnek megadott.

 

VIII. A cookies (süti) fájlok használatának alapelvei

A weboldalunk cookies, azaz sütifájlokat használ az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásaink javítása érdekében. A sütifájlok kis szöveges fájlok, amelyek a meglátogatott oldal megnevezését, az érvényességet és az alapértelmezett értéket tartalmazzák. A böngészője könyvtárába kerülnek elmentésre. Annak a weboldalnak az ismételt meglátogatásánál, amely a fájlt létrehozta, a böngészője ismételten elküldheti neki azokat. A sütik, amiket használunk, nem károsítják a számítógépét, sem az internet böngészéséhez használt egyéb készülékeket. A sütik megkönnyíthetik az oldal használatát. Az oldal például megjegyzi, hogy a saját felhasználóneve alatt van bejelentkezve és a következő beolvasásánál nem kell ismételten megadnia a bejelentkezési adatait.

A süti fájlok ideiglenesek vagy tartósak lehetnek. Az ideiglenes sütik vagy a munkamenet sütik a webes böngészője ablakának bezárását követően törlésre kerülnek. A tartós sütik a számítógépében mentve maradnak a böngésző ablakának bezárását követően is.

Egyúttal szigorúan szükséges süti fájlok is léteznek, amelyek a weboldalaink üzemeltetéséhez szükségesek. Ezek a sütik automatikusan elmentésre kerülnek az Ön számítógépébe, azonban semmilyen esetben sem szolgálnak és nem lehetséges ezeket az Ön azonosítására felhasználni. Ezek a sütik lehetővé teszik például a weboldalunk biztosított területeire való bejelentkezését, megkülönböztetni és megszámolni a látogatók számát, és nyomon követni a látogatók mozgását a weboldalunkon. Ez segít számunkra abban, hogy javítsuk a weboldalunk működését, például azzal, hogy ezek alapján a kínálatunkat a lehető legjobban az Ön igényeihez tudjuk igazítani.

Opcionális sütik.
A rustique.sk weboldal a Messenger integrált alkalmazás sütijét is használja, amelyet új munkamenet elindítása előtt bármikor ki/be lehet kapcsolni a képernyő alsó részében felugró ablakban a „Cookies beállítások”-ra kattintva. Ez a süti szintén a szolgáltatásaink javítására szolgál, mivel a segítségével valós idejű chat párbeszédet folytathatunk Önnel. A Messengeren keresztül a szolgáltatásainkról, termékeinkről is kérdezhet, vagy gond esetén a legrövidebb időn belül tudunk Önnek támogatást nyújtani.
 

Ezekkel a feltételekkel a vonatkozó internetes űrlapon található hozzájárulás bejelölésével ért egyet. A hozzájárulás bejelölésével megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeivel és azokat teljes mértékben elfogadja.

Az adatkezelő jogosult ezeket a feltételeket módosítani. A személyes adatok védelmének új feltételeit az adatkezelő a saját internetes oldalain közzéteszi, egyúttal elküldi Önnek ezen feltételek új változatát az Ön e-mail címére, amelyet az adatkezelőnek megadott.

numbers-clients
4423 Elégedett ügyfél
numbers-projects
2546 Sikeres projekt
numbers-bricks
10 M Kézzel készült tégla
numbers-colleagues
22 Elhivatott munkatárs
Ing. Zoltán Fekete
Ing. Fekete Zoltán
CEO - vezérigazgató

„Nem számít, hogy nagy vagy kis projektről van szó, számomra minden megvalósítás fontos. Mindig kihívást jelent a számomra, amibe tapasztalatommal maximális figyelmet szentelek a csapatommal együtt.”

Inspirálódjon legújabb katalógusunk által!

Katalógus

Inspirálódjon legújabb katalógusunk által!

Ragadja meg inspirációinkat! Töltse le a katalógust!

Minden évben örömmel készítünk Önöknek egy új RUSTIQUE katalógust. Ügyelünk arra, hogy lépést tartsunk a trendekkel, fontos számunkra, hogy a téglák területén folyton változó, divatos hullámokat elhozzuk otthonukba. Katalógusaink kiterjedtek és tele vannak inspiráló variációkkal, melyek közül minden téglát kedvelő válogathat. Megosztjuk Önnel az izgalmakat!

Letöltés